Rada Gminy Osie

Kadencja 2014-2018

wtorek, 30 grudnia 2014 01:00

alt


Roman Waśkowski
Przewodniczący Rady Gminy Osie
Członek Komisji Gospodarczej


alt


Lech Różyński
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Członek Komisji Gospodarczejalt


Irena Kozłowska
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Gospodarczej


alt


Wojciech Kater
Przewodniczący Komisji Gospodarczej
Członek Komisji Społecznej


alt


Jacek Bocian
Przewodniczący Komisji Społecznejalt


Mariusz Deinowski
Z-ca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
Z-ca Przewodniczącego Komisji Społecznej


alt


Przemysław Siekierkowski
Członek Komisji Gospodarczej


alt


Katarzyna Górecka
Członek Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Społecznej


alt


Kazimierz Nastróżny
Członek Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Gospodarczej

alt


Dawid Warzyński
Z-ca Przewodniczącego Komisji Gospodarczej
Członek Komisji Społecznej


alt


Daniel Siewert
Członek Komisji Gospodarczej
Członek Komisji Społecznej


alt


Robert Bocian
Członek Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Gospodarczej


alt

Michał Recki
Członek Komisji Gospodarczej


alt

Różyński Krzysztof
Członek Komisji Społecznej


alt


Jakub Adrich
Członek Komisji Gospodarczej
SKŁADY OSOBOWE KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY OSIE


Komisja Rewizyjna
Irena Kozłowska Przewodnicząca
Mariusz Deinowski
Z-ca Przewodniczącej
Kazimierz Nastróżny        
Członek
Robert Bocian
Członek
Katarzyna Górecka
Członek


Komisja Gospodarcza
Wojciech Kater
Przewodniczący
Dawid Warzyński
Z-ca Przewodniczącego
Lech Różyński
Członek
Daniel Siewert
Członek
Irena Kozłowska
Członek
Jakub Adrich
Członek
Michał Recki
Członek
Kazimierz Nastróżny
Członek
Przemysław SiekierkowskiCzłonek
Robert Bocian
Członek
Roman Waśkowski
Członek


Komisja Społeczna
Jacek Bocian
Przewodniczący
Mariusz Deinowski           
Z-ca Przewodniczącego
Krzysztof Różyński
Członek
Dawid Warzyński
Członek
Wojciech Kater
Członek
Siewert Daniel
Członek
Katarzyna Górecka
Członek

Halina Malinowska

Przewodnicząca
Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego

Członek
Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych