To warto zobaczyć

Elektrownia Wodna w Żurze

niedziela, 29 listopada 2009 09:58

Budowę elektrowni w Żurze spółka Pomorska Elektrownia Krajowa „Gródek” rozpoczęła wiosną 1928 r. Kierownikiem został Szwajcar Hans Hurzeler – uczeń wybitnego polskiego hydrotechnika prof. Gabriela Narutowicza. Budowę zapory i kanału powierzono duńskiej firmie „Hojgaard & Schultz z Kopenhagi.
Głównymi projektantami hydroelektrowni byli prof. Karol Pomianowski z Politechniki Warszawskiej i inż. Alfons Hoffmann – dyrektor PEK „Gródek”. Projektantem zapory i zastępcą kierownika budowy został inż. Jerzy Skrzyński, który później projektował m.in. betonową zaporę w Porąbce na Sole.

Więcej: Elektrownia Wodna w Żurze

 

Zgorzały Most

sobota, 19 września 2009 23:33

Zgorzały Most – osada o osobliwej nazwie Zgorzały Most powstała przed 1772 rokiem. Należała do folwarku w Wierzchach stanowiącego własność królewską. Osada przepięknie położona pośród lasów i wzniesień nad rzeką Ryszką,

Więcej: Zgorzały Most

 

Torfowisko źródliskowe Czyściewnica

sobota, 19 września 2009 23:31

Czyściewnica – Torfowisko źródliskowe Czyściewnica jest unikalnym i najrzadziej spotykanym rodzajem torfowisk. Woda wypływająca ze zboczy zalewa obszar o nieprzepuszczalnym podłożu. Proces torfotwórczy wspomagany jest przez najdłuższą w Borach

Więcej: Torfowisko źródliskowe Czyściewnica

 

Wieś Miedzno

sobota, 19 września 2009 23:30

Miedzno – jedna z najstarszych wsi powiatu świeckiego, położona 3,5 km na wschód od Osia. Pierwsze wzmianki o wsi Mestyno pochodzą z 1253 roku. W czasach krzyżackich jako wieś czynszowa stanowiła własność zakonu w komturstwie świeckim.

Więcej: Wieś Miedzno

 

Arboretum i muzeum etnograficzne w Brzezinach

sobota, 19 września 2009 23:28

Arboretum i muzeum etnograficzne w Brzezinach – na wschód od Osia, w odległości około 5km, znajduje się godna zwiedzenia szkoła podstawowa. W przyszkolnym arboretum zgromadzono kolekcję roślin, liczącą obecnie ponad 150 gatunków drzew i krzewów.

Więcej: Arboretum i muzeum etnograficzne w Brzezinach

 

Drewniane chaty

sobota, 19 września 2009 23:27

Drewniane chaty – na terenie WPK zachowała się spora ilość drewnianych domów, charakterystycznych dla Borów Tucholskich. Przeważnie o konstrukcji zrębowej z XIX i początku XX wieku. Znaleźć je można w Osiu, Miedznie, Łążku, Radańskiej, Starej Rzece, Zazdrości, Laskach i Starej Hucie.

 

Rezerwat Dury

sobota, 19 września 2009 23:26

Rezerwat Dury – ścisły rezerwat wodno – torfowiskowy, położony jest 4 km na północ od Osia w pobliżu drogi Osie – Skórcz. Tworzą go cztery jeziorka dystroficzne wraz z otaczającymi je torfowiskami. Występujące tu zbiorowiska torfowiskowe ze stanowiskami rosiczek: okrągłolistnej, długolistnej i pośredniej stanowią unikatowe

Więcej: Rezerwat Dury

 

Rezerwat Jezioro Ciche

sobota, 19 września 2009 23:25

Rezerwat Jezioro Ciche – położony jest przy drodze prowadzącej do leśniczówki Zalesie (czerwony szlak turystyczny). Głównym celem ochrony jest roślinność wodna, bagienna oraz fragment grądu subkontynentalnego. Na szczególną uwagę zasługuje zespół lilii wodnych pokrywających niemal całą powierzchnię wody oraz niewielkie jeziorko dystroficzne. Niezwykle cennymi elementami rezerwatu są rzadkie i chronione rośliny, wśród nich bagnica torfowa, turzyca bagienna oraz storczyki: listera jajowata i kruszczyk szerokolistny.

 

Rezerwat Miedzno

sobota, 19 września 2009 23:24

Rezerwat Miedzno – rezerwat ornitologiczny, położony jest 4 km na północny wschód od Osia. Został utworzony w celu ochrony bogatych stanowisk populacji ptactwa wodnego i błotnego. Jest to jedyny tego typu w powiecie świeckim rezerwat ornitologiczny.

Więcej: Rezerwat Miedzno

 

Rezerwat Brzęki

sobota, 19 września 2009 23:22

Brzęki im. Zygmunta Czubińskiego w Szczerkowie – rezerwat leśny, położony jest 9 km na północ od Osia. Utworzony został w celu ochrony największego w Europie Środkowej skupiska jarzębu brekinii zwanego też brzękiem.

Więcej: Rezerwat Brzęki

 

Aleja Zakonników

sobota, 19 września 2009 23:21

Aleja Zakonników (Mnichów) – położona jest w pobliżu wsi Łążek przy drodze biegnącej prawą stroną cmentarza katolickiego w stronę Jeziora Piaseczno. Dwieście jałowców pospolitych tworzy urokliwy szpaler po obu stronach drogi gruntowej.

Więcej: Aleja Zakonników

 

Kamień Napoleoński

sobota, 19 września 2009 23:19

Kamień Napoleoński – las przy szosie Wery – Spławie kryje tajemniczy i zagadkowy głaz. Ukryty jest on tuż przy powierzchni gruntu w odległości około 150 m na lewo od pierwszej linii energetycznej na polance porośniętej dwoma okazałymi dębami.

Więcej: Kamień Napoleoński