Wjt Gminy Osie podaje do publicznej wiadomoci informacj z otwarcia ofert w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na: ?Przebudowa boiska sportowego (pikarskiego) w Osiu?.

Gmina Osie

Ul. Dworcowa 6

86-150 Osie

Osie, 08.12.2017 r.


Dot.: postpowania o udzielenie zamwienia publicznego

Nr ROBiGK.271.6.2017.ZP w trybie przetargu nieograniczonego na:

?Przebudowa boiska sportowego (pikarskiego) w Osiu?.

INFORMACJA

z otwarcia ofert

Gmina Osie dziaajc zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamwie publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na :

?Przebudowa boiska sportowego (pikarskiego) w Osiu?.

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

I) Kwota, jak Zamawiajcy zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamwienia: 1 950 000,00 z brutto

Termin wykonania zamwienia: od 1 marca 2018 r. do 30 wrzenia 2018 r.

II) Kryterium :

Kryterium I : cena,

Kryterium II : Okres rkojmi za wady wykonanych robt i zamontowanych urzdze

Oferty zoone w wyznaczonym terminie :


1. Gardenia Sport Sp. z o.o.

ul. Kobucka 13, 02-699 Warszawa

Cena : 1 699 646,50 z brutto

Okres rkojmi: 60 miesicy


2. DBM SERVICES Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 12/14, lok. 22, 00-132 Warszawa

Cena : 1 586 314,85 z brutto

Okres rkojmi: 60 miesicy


3. InterHall Sp. z o.o.

ul. Milowicka 1F, 40-312 Katowice

Cena : 1 983 740,48 z brutto

Okres rkojmi: 60 miesicy


4. HEMET Sp. z o.o.

ul. Sulechowska 39A, 65-022 Zielona Gra

Cena : 1 927 796,02 z brutto

Okres rkojmi: 60 miesicy


5. SOLID-STET Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Arkoska (stadion), 71- 245 Szczecin

Cena : 2 271 735,58 z brutto

Okres rkojmi: 60 miesicy


6. ELSIK Sp. z o.o.

Lniska 22, 83-330 ukowo

Cena : 1 746 600,00 z brutto

Okres rkojmi: 60 miesicy


7. Przedsibiorstwo Usugowe

?HYDRO-EKO? Roek Mirosaw

ul. G. Zapolskiej 18, 89-600 Chojnice

Cena : 1 998 993,48 z brutto

Okres rkojmi: 60 miesicy


Wjt Gminy Osie
(-) Micha Grabski
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama