Wjt Gminy Osie podaje do publicznej wiadomoci informacj z otwarcia ofert w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na: ?Budowa cieki rowerowej Osie ? Brzeziny ? ur?.


Gmina Osie

Ul. Dworcowa 6

86-150 Osie

Osie, 08.12.2017 r.


Dot.: postpowania o udzielenie zamwienia publicznego

Nr ROBiGK.271.7.2017.ZP w trybie przetargu nieograniczonego na:

?Budowa cieki rowerowej Osie ? Brzeziny ? ur?.

INFORMACJA

z otwarcia ofert

Gmina Osie dziaajc zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamwie publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na :

?Budowa cieki rowerowej Osie ? Brzeziny ? ur?

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

I) Kwota, jak Zamawiajcy zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamwienia: 2 000 000,00 z brutto

Termin wykonania zamwienia: od 1 marca 2018 r. do 30 wrzenia 2018 r.

II) Kryterium :

Kryterium I : cena,

Kryterium II : Okres rkojmi za wady wykonanych robt i zamontowanych urzdze

Oferty zoone w wyznaczonym terminie :


1. Usugi Oglnobudowlane ?MARBRUK?

Marcin Kwiatkowski

ul. Duga 1, 89-606 Charzykowy

Cena : 3 308 017,21 z brutto

Okres rkojmi: 60 miesicy


2. STRABAG SP. Z O.O.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszkw

Cena : 3 991 263,52 z brutto

Okres rkojmi: 60 miesicy


3. F.H.U ?KIC-TRANS?

Piotr Rycki

ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim

Cena : 3 474 560,15 z brutto

Okres rkojmi: 60 miesicy


4. Usugi Komunalno-Transportowe ?AMAR?

Mariusz Rudnik

Lichnowy, ul. Zaciszna 2, 89-620 Chojnice

Cena : 5 295 461,19 z brutto

Okres rkojmi: 60 miesicy


5. Przedsibiorstwo Budowy Drg i Mostw Sp. z o.o.

ul. Laskowicka 3, 86-100 wiecie

Cena : 3 768 528,88 z brutto

Okres rkojmi: 60 miesicyReklama
Reklama
Reklama
Reklama