Osie- Mógłbym śmiało stwierdzić, że potrzeby budowy sieci wodociągowej na terenie gminy zostały zaspokojone w 100% - mówi Michał Grabski, Wójt Gminy Osie. - Ale tak nie jest. W ostatnich latach pojawiły się nowe tereny, które zgodnie z planami zagospodarowania terenu winny być uzbrojone w niezbędną infrastrukturę. Na terenach tych powstają pierwsze budynki mieszkalne, a więc przed nami budowa kolejnych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

W bieżącym roku z własnych środków i przy udziale Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu udało się wykonać kilka inwestycji otwierających nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe ? podkreśla Michał Grabski. W całości zwodociągowana została ulica Ks. Sychty (odcinek 0,25 km.) i częściowo teren na Starym Tartaku (na odcinku 0,55 km). Zdecydowanie najdłuższą inwestycją była budowa wodociągu łączącego Osie z Miedznem. Tam roboty wykonywane były na długości 1,5 km. - W studium zagospodarowania przestrzennego gminy terenom wzdłuż drogi Osie - Miedzno przypisano wiodącą funkcję mieszkaniową, a tegoroczna inwestycja wodociągowa (wodociąg został położony wzdłuż istniejącej kanalizacji sanitarnej) z pewnością przyspieszy rozwój budownictwa w tym terenie ? przypomina Michał Grabski. Wszystkie roboty wodociągowe w kwocie 87 tys. zł. sfinansowane zostały ze środków budżetu gminy.

Dodam, że dysponujemy już kompletnymi dokumentacjami technicznymi i niezbędnymi pozwoleniami na budowę kolejnych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na inwestycje w rejonie ul. Starogardzkiej, Bocznej i wyb. pod Nowe (ok. km 1) oraz na Starym Tartaku (ponad 1 km) ? mówi Michał Grabski. Czekamy już tylko na rozpisanie konkursów umożliwiających złożenie wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej ? Michał Grabski podsumowuje najbliższe plany w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

Z pewnością do sprawnego przebiegu robót przyczyniła się nowa koparko-ładowarka zakupiona w tym roku przez Gminny Zakład Komunalny w Osiu ? zauważa Krzysztof Kuzimski, Kierownik GZK w Osiu. Kosztująca ponad 387 tyś. złotych maszyna zastąpiła dotychczas użytkowaną, prawie trzydziestoletnią koparkę i przystąpiła do pierwszych robót już w październiku br. Obecnie zarządzamy ponad 96 kilometrami wodociągu i 80 kilometrami sieci kanalizacyjnej, wybudowanych w z różnych materiałów i w różnych latach. Dodam, że uszkodzenia najczęściej zdarzają się na starych rurociągach, toteż sprawny i niezawodny sprzęt mechaniczny pozwoli nam na szybsze usunięcie awarii, a tym samym dostawę wody dla mieszkańców i przedsiębiorców.

Tekst: MJL, Fot. K. Sekowska, MJL


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama