Ankieta nt. zapotrzebowania na objęcie opieką i edukacją dzieci do 3 roku życia


alt

Szanowni Mieszkańcy!
Rozważamy możliwość zorganizowania w naszej gminie żłobka. Przyglądamy się naszym możliwościom od strony formalnej i finansowej. Bardzo ważna jest także Państwa opinia, którą można wyrazić w niniejszej ankiecie. Ankietę kierujemy do Rodziców dzieci do 3 lat oraz osób, które planują zostać rodzicami i wychowywać dzieci na terenie naszej gminy.
Ankieta jest anonimowa, ma na celu rozeznanie, czy na terenie naszej gminy jest zapotrzebowanie na objęcie opieką i edukacją dzieci do 3 roku życia.


ANKIETA DO WYPEŁNIENIA>>>>>