Jesienna pora dla seniora - Pruskie

Dzięki udziałowi w konkursie, organizowanym przez Urząd Marszałkowski na rzecz integracji społecznej seniorów, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie uzyskało dotację na cykl ciekawych zajęć dla osób 60+.

Seniorzy mogli wziąć udział w warsztatach z fizjoterapeutą, na których, poza pogadanką na temat pomyślnego starzenia się, były wspólne ćwiczenia możliwe do samodzielnego wykonania w domu. Było też spotkanie z psychologiem, dotyczące sposobów rozładowywania stresu, trening pamięci i koncentracji uwagi. Uczestnicy zajęć, razem z wnukami, pojechali na wycieczkę do Wioski Ginących Zawodów w Koronowie, gdzie wszyscy razem brali udział w warsztatach garncarskich, z samodzielnym lepieniem ceramicznych naczyń i ciekawymi historiami, opowiadanymi przez prawdziwego, tradycyjnego mistrza garncarstwa. Atrakcją dnia był również wyjazd do kina, z wyborem filmu dla różnych grup wiekowych. Starsi mieszkańcy Pruskich mogli także uczestniczyć w spotkaniu prężnie działającego Klubu Seniora "Osiacy" przy Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu, żeby wzajemnie się poznać i zaplanować wspólne przedsięwzięcia.

alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt