Kujawsko-Pomorscy Partnerzy dla e-Rozwoju

Osie

Powiat Świecki jako lider w partnerstwie z ośmioma gminami powiatu świeckiego oraz Firmą CERTES Sp. z o. o. w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17 ogłoszony w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 złożył wniosek aplikacyjny pn. „Kujawsko-Pomorscy Partnerzy dla e-Rozwoju.”

Wniosek ten przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i merytorycznej. Pozytywnie zakończył się również etap negocjacji i wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania. Całkowita wartość projektu wynosi 1 430 034,35 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie wynosi 1 203 666,35 zł.

W ramach projektu dofinansowane zostaną zadania poprawiające efektywność zarządzania usługami administracyjnymi w dwóch obszarach – podatki i opłaty lokalne oraz zarządzanie nieruchomościami.


Gminy Powiatu Świeckiego uczestniczące w projekcie:


Gminą Bukowiec,

Gminą Jeżewo

Gminą Drzycim

Gminą Lniano

Gminą Osie

Gminą Pruszcz

Gminą Świecie

Gminą Świekatowo