Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Osie ogłasza o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, których celem jest wyrażenie opinii w sprawie projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie na 2018 rok. Termin składania uwag i opinii mija 13 października 2017 r. Pełna treść ogłoszenia oraz dokumenty do pobrania znajdują sie poniżej.

Osie, dnia 28 września 2017 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Osie

o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi


Na podstawie uchwały Nr XXXIV/221/10 Rady Gminy Osie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłaszam konsultacje:


1. Cel i przedmiot konsultacji:

• wyrażenie opinii w sprawie projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie na 2018 rok.


2. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

• rozpoczęcie konsultacji 5 października 2017 r.

• zakończenie 13 października 2017 r.

• termin składania uwag i opinii – do 13 października 2017 r.


3. Forma i zasięg terytorialny konsultacji:

• w konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Osie, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

• konsultacje przeprowadza się w formie przyjmowania uwag w siedzibie Urzędu Gminy Osie ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


4. Adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu:

Projekt programu znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Osie:

http://www.bip.osie.pl w zakładce „Obwieszczenia i ogłoszenia” oraz na stronie gminy Osie www.osie.pl.


Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski


Do pobrania:

Projekt programu (PDF) >>>>

Formularz zgłoszenia opinii (PDF) >>>>