Lokalny Program Rewitalizacji - konsultacje społeczne

LPR OsieWójt Gminy Osie ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Osie na lata 2017-2023.  Przedmiotem konsultacji jest zatwierdzenie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Osie na lata 2017-2023. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji w/w Programu.


Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 29 września 2017 r. do dnia 30 października 2017 r. do godz. 15:00 w formie:

1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, w formie warsztatów strategicznych umożliwiających omówienie i ocenę propozycji projektów, a także wyrażenie opinii, propozycji i uwag oraz składanie ich do protokołu; spotkanie odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Osie (pokój nr 3) w Osiu w dniu 10.10.2017 r. o godz. 10.00

2. Zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej:

a. drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

b. bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Osie w godz. pracy urzędu 7.00-15.00.

3. Zbierania uwag ustnych pod nr tel.: 52 3329540 lub w pok. Nr 13, I piętro Urzędu Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, w godzinach pracy urzędu 7.00-15.00.


Materiał informacyjny dostępny będzie od dnia 28 września 2017 r.

– w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym www.bip.osie.pl

– na stronie internetowej Gminy Osie pod adresem www.osie.pl

– w sekretariacie Urzędu Gminy Osie w godzinach pracy urzędu: pon. – pt. 7.00-15.00,

Uwaga:

Zakres konsultacji jest ograniczony do zagadnień związanych z Programem Rewitalizacji Gminy Osie na lata 2017-2023.

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

• z datą wpływu po dniu 30 października 2017 r.,

• niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,


Pliki do pobrania:

Projekt - Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Osie na lata 2017-2023 (PDF)>>>>

Zarządzenie Wójta Gminy Osie (PDF) >>>>

Karta zadania (wersja edytowalna) >>>>