Informacja o terminie Sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Osie uprzejmie informuje, że w dniu 13 września 2017 r. o godz. 15.30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Osie.

Poniżej pełna treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad:


Uprzejmie informuję, że w dniu 13 września 2017 r. o godz. 15:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Osie.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji

2. Stwierdzenie quorum

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych

5. Informacja Wójta Gminy

6. Informacje z wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2017 r., o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie oraz realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2017 rok,

b) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2017-2022,

c) udzielenia pomocy finansowej Gminie Tuchola,

d) udzielenia pomocy finansowej Gminie Kęsowo,

e) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Osie,

f) zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Dury”,

g) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.

8. Informacja Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Osie

9. Informacja z działalności Wdeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

10. Wolne wnioski i dyskusja

11. Zakończenie obrad sesji


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Roman Waśkowski