Syreny alarmowe

I N F O R M A C J A

W dniu 1 sierpnia 2017 r. o godzinie 17.00 w związku z 73 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, na terenie gminy Osie uruchomione będą syreny alarmowe.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski