Termomodernizacja budynku GOK w Osiu

GOK OsieW Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu trwają kolejne remonty. Tym razem prace obejmują termomodernizację budynku GOK-u. Wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego IZOGAZ Sp. z o.o. z Kwidzyna zaoferowało wykonanie zaplanowanych robót za cenę 339 649,38 złotych i z 60-cio miesięczną gwarancją. Była to też najniższa cena spośród 5 oferentów biorących udział w przetargu.

W ramach termomodernizacji budynku przewidujemy wykonanie izolacji i ocieplenia dachu na powierzchni blisko tysiąca metrów kwadratowych, wykonanie izolacji i ocieplenia ścian fundamentowych, ocieplenia ścian zewnętrznych, gruntowanie i malowanie elewacji, a także wymianę stolarki okiennej i wykonanie instalacji odgromowej – mówi Andrzej Kowalski, dyrektor GOK Osie. W trakcie prac Wykonawca na bieżąco reaguje na uwagi naszego inspektora nadzoru, toteż utrudnienia związane z codziennym funkcjonowaniem ośrodka kultury są praktycznie niezauważalne, a zajęcia w GOK odbywają się zgodnie z harmonogramem – dodaje. Szczególną uwagę dyr. Kowalski zwraca na remont dachu, składającego się z wielu poziomów, a tym samym trudnego do zabezpieczenia przeciw opadom atmosferycznym. Poniżej kilka zdjęć z realizacji inwestycji.


Tekst i fot. Marek Lejk