Nie truj pszczół!

pszczołaWiosną i latem na polach oraz w sadach przeprowadzane są opryski przeciwko chwastom, szkodnikom i chorobom roślin. Problemem samym w sobie jest nie tyle stosowanie tychże środków do ochrony roślin, a nieprzestrzeganie zaleceń producentów preparatów oraz obowiązujących przepisów prawnych. Apelujemy do wszystkich osób stosujących środki chemiczne o rozwagę i postępowanie zgodne z instrukcją używania danego środka chemicznego. Jednocześnie informujemy, że w związku z zarejestrowanymi przypadkami zatrucia pszczół na terenie Powiatu Świeckiego poprzez nieumiejętne stosowanie środków ochrony roślin w rolnictwie i sadownictwie, wszystkie potwierdzone przypadki podtrucia lub całkowitego wytrucia pszczół na terenie Gminy Osie można zgłaszać w Urzędzie Gminy Osie w godzinach pracy urzędu (osobiście lub telefonicznie tel. 52 33 29 540) lub bezpośrednio na nr telefonu komórkowego (kom. 530 -702-640).