Spotkanie otwarte w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Osie

czwartek, 09 listopada 2017 15:35

RewitalizacjaInformujemy, e zakoczyy si konsultacje spoeczne dotyczce "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Osie na lata 2017-2023" Konsultacje trway w dniach od dnia 29 wrzenia 2017 r. do dnia 30 padziernika 2017 r. Przypominamy o spotkaniu otwartym z interesariuszami rewitalizacji, ktre odbdzie si w Sali konferencyjnej Urzdu Gminy Osie (pokj nr 3) w Osiu w dniu 10.11.2017 r. o godz. 10.00. Spotkanie ma charakter warsztatw strategicznych umoliwiajcych omwienie i ocen propozycji projektw, a take wyraenie opinii, propozycji i uwag oraz skadanie ich do protokou.

 

czwartek, 28 września 2017 11:14

LPR OsieWjt Gminy Osie ogasza przeprowadzenie konsultacji spoecznych w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Osie na lata 2017-2023.  Przedmiotem konsultacji jest zatwierdzenie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Osie na lata 2017-2023. Konsultacje maj na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji w/w Programu.

Więcej:

Ankiety w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osie

czwartek, 16 marca 2017 16:07

Rewitalizacja Gmina OsieGmina Osie zachca mieszkacw naszej gminy do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osie. Rewitalizacja to szeroki proces przemian spoecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, znajdujcym si w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrcenie do ycia zdegradowanej obszaru wiejskiego oraz uzupenienie jej o nowe funkcje. Mwic prociej ? chodzi o to, eby w takim miejscu dobrze si przebywao, mieszkao i pracowao. Zatem przede wszystkim jej celem jest polepszeniem warunkw ycia poprzez dziaania spoeczne, kulturalne, edukacyjne czy ekonomiczne podejmowane w tym procesie. Druki ankiety i karty zada oraz projektw znajduj si poniej.

Więcej: Ankiety w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osie

 

Spotakania w sprawie LPR w Tleniu i Pruskich

czwartek, 16 marca 2017 15:45

Przypominamy, e w dniu jutrzejszym spotkania konsultacyjne zwizane z przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji odbd si w Wiejskim Domu Kultury w Tleniu oraz w wietlicy wiejskiej w Pruskich. Szczegy na ulotce poniej.

LPR dla Gminy Osie

wtorek, 07 marca 2017 16:11

LPR dla Gminy Osie

 

Strona 1 z 2

«PoczątekPoprzednia12NastępnaOstatnie»
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama