Deklaracja za odpady komunalne do pobrania

czwartek, 11 stycznia 2018 12:19

Wzór deklaracji o wysokości opłaty w roku 2018 za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości:   Pobierz tutaj >>>

 

wtorek, 12 grudnia 2017 14:48

Wjt Gminy Osie informuje, e w roku 2018 odbir odpadw komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomoci zamieszkaych odbywa si bdzie wedug niej zamieszczonych harmonogramw:

Harmonogram odbioru odpadw zmieszanych>>>
Harmonogram odbioru odpadw segregowanych>>>

czwartek, 22 grudnia 2016 13:10

Wjt Gminy Osie informuje, e w roku 2017 odbir odpadw komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomoci zamieszkaych odbywa si bdzie wedug niej zamieszczonych harmonogramw:

Terminarz odbioru odpadw zmieszanych w roku 2017 >>>>>>

Terminarz odbioru odpadw segregowanych w roku 2017 >>>>>>>

 

Przepisy prawa, analizy i informacje - Gmina Osie

czwartek, 18 sierpnia 2016 00:00

Obowizujce:

Nieobowizujce:


=======================================================================

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierajce odpady


Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) Wjt Gminy Osie udostpnia informacj o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierajce odpady komunalne od wacicieli nieruchomoci, z terenu Gminy Osie zmieszanych odpadw komunalnych, odpadw zielonych oraz pozostaoci z sortowania odpadw komunalnych przeznaczonych do skadowania w 2016 r.:

1) Regionalna instalacja przetwarzania odpadw komunalnych Sulnwko gm. wiecie.

Podmiot odbierajcy odpady komunalne od wacicieli nieruchomoci z terenu Gminy Osie oraz prowadzcy Punkt Selektywnej Zbirki Odpadw Komunalnych:

Zakad Usug Komunalnych w wieciu sp. z o.o.

ul. Ciepa 4

86-100 wiecie

Tel. 52-33-12-713, 504-937-665

REGON: 091254304, NIP: 559-10-04-882

Opublikowano 27 kwietnia 2017


Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) Wjt Gminy Osie udostpnia informacj o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierajce odpady komunalne od wacicieli nieruchomoci, z terenu Gminy Osie zmieszanych odpadw komunalnych, odpadw zielonych oraz pozostaoci z sortowania odpadw komunalnych przeznaczonych do skadowania w 2015 r.:

1) Regionalna instalacja przetwarzania odpadw komunalnych Sulnwko gm. wiecie.

Podmiot odbierajcy odpady komunalne od wacicieli nieruchomoci z terenu Gminy Osie oraz prowadzcy Punkt Selektywnej Zbirki Odpadw Komunalnych:

Zakad Usug Komunalnych w wieciu sp. z o.o.

ul. Ciepa 4

86-100 wiecie

Tel. 52-33-12-713, 504-937-665

REGON: 091254304, NIP: 559-10-04-882

Opublikowano 29 kwietnia 2016


Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) Wjt Gminy Osie udostpnia informacj o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierajce odpady komunalne od wacicieli nieruchomoci, z terenu Gminy Osie zmieszanych odpadw komunalnych, odpadw zielonych oraz pozostaoci z sortowania odpadw komunalnych przeznaczonych do skadowania w 2014 r.:

1) Regionalna instalacja przetwarzania odpadw komunalnych Sulnwko gm. wiecie.

Podmiot odbierajcy odpady komunalne od wacicieli nieruchomoci z terenu Gminy Osie oraz prowadzcy Punkt Selektywnej Zbirki Odpadw Komunalnych:

Zakad Usug Komunalnych w wieciu sp. z o.o.

ul. Ciepa 4

86-100 wiecie

Tel. 52-33-12-713, 504-937-665

REGON: 091254304, NIP: 559-10-04-882

Opublikowano 29 kwietnia 2015


=======================================================================


Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osie

i informacje o osignitych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadw ulegajcych biodegradacji

w poszczeglnych latach

znajduj si na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Osie

w zakadce "Strategie i Programy" -> "Program Ochrony rodowiska" ->

"Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osie" >>>.


=======================================================================


Informacje o osignitych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadw ulegajcych biodegradacji


Informacja o osignitych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadw ulegajcych biodegradacji za 2016 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z pn. zm.) Wjt Gminy Osie informuje, e w roku 2016 Gmina Osie osigna:

? Osignity poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szka -37,70 %

? Osignity poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uycia i odzysku innymi metodami innych ni niebezpieczne odpadw budowlanych i rozbirkowych - 91,22 %

? Osignity poziom ograniczania masy odpadw komunalnych ulegajcych biodegradacji przekazanych do skadowania - 0,00 %

Osie, dnia 29 kwietnia 2017 r.

===============================


Informacja o osignitych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadw ulegajcych biodegradacji za 2015 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z pn. zm.) Wjt Gminy Osie informuje, e w roku 2015 Gmina Osie osigna:

? Osignity poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szka -40,20 %

? Osignity poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uycia i odzysku innymi metodami innych ni niebezpieczne odpadw budowlanych i rozbirkowych - 100 %

? Osignity poziom ograniczania masy odpadw komunalnych ulegajcych biodegradacji przekazanych do skadowania ? 51,2 %

Osie, dnia 7 kwietnia 2016 r.

===============================


Informacja o osignitych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadw ulegajcych biodegradacji za 2014 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z pn. zm.) Wjt Gminy Osie informuje, e w roku 2014 Gmina Osie osigna:

? Osignity poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szka -27,99 %

? Osignity poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uycia i odzysku innymi metodami innych ni niebezpieczne odpadw budowlanych i rozbirkowych ? 17,00 %

? Osignity poziom ograniczania masy odpadw komunalnych ulegajcych biodegradacji przekazanych do skadowania ? 208,46 %

Osie, dnia 30 kwietnia 2015 r.

===============================


Informacja o osignitych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadw ulegajcych biodegradacji za 2013 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z pn. zm.) Wjt Gminy Osie informuje, e w roku 2013 Gmina Osie osigna:

? Osignity poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szka -17,14 %

? Osignity poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uycia i odzysku innymi metodami innych ni niebezpieczne odpadw budowlanych i rozbirkowych ? 100%

? Osignity poziom ograniczania masy odpadw komunalnych ulegajcych biodegradacji przekazanych do skadowania ? 190,82 %

 Osie, dnia 16 kwietnia 2014 r.

===============================


wtorek, 22 grudnia 2015 09:33

Wjt Gminy Osie informuje, e w roku 2016 odbir odpadw komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomoci zamieszkaych odbywa si bdzie wedug niej zamieszczonych harmonogramw:

Terminarz odbioru odpadw zmieszanych w roku 2016 >>>>>>

Terminarz odbioru odpadw segregowanych w roku 2016 >>>>>>>

 

Więcej artykułów…

Strona 1 z 3

«PoczątekPoprzednia123NastępnaOstatnie»
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama