Deklaracja do pobrania

poniedziałek, 05 czerwca 2017 10:18

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściecieli nieruchomości:

Pobierz tutaj >>> 

Harmonogram odbioru odpadów 2017

czwartek, 22 grudnia 2016 13:10

Wójt Gminy Osie informuje, że w roku 2017 odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych odbywać się będzie według niżej zamieszczonych harmonogramów:

Terminarz odbioru odpadów zmieszanych w roku 2017 >>>>>>

Terminarz odbioru odpadów segregowanych w roku 2017 >>>>>>>

Przepisy prawa - Gmina Osie

czwartek, 18 sierpnia 2016 00:00

Obowiązujące:

Nieobowiązujące:


 

Harmonogram odbioru odpadów 2016

wtorek, 22 grudnia 2015 09:33

Wójt Gminy Osie informuje, że w roku 2016 odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych odbywać się będzie według niżej zamieszczonych harmonogramów:

Terminarz odbioru odpadów zmieszanych w roku 2016 >>>>>>

Terminarz odbioru odpadów segregowanych w roku 2016 >>>>>>>

Zawiadomienie o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

czwartek, 12 marca 2015 13:03

Wójt Gminy Osie stosownie do art. 6 m. ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn.zm) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 87), zawiadamia o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 kwietnia 2015 : 

Więcej: Zawiadomienie o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Strona 1 z 3

«PoczątekPoprzednia123NastępnaOstatnie»