środa, 02 grudnia 2009 22:14

Ks. Jzef Semrau (1833-1904)KS. JZEF SEMRAU (1833-1904). Praca dyplomowa Beaty Bucholc (mieszkanki Osia), opisujc biografi Ks. Jzefa Semraua napisana pod kierunkiem dra Andrzeja Mietza. Celem pracy jest przedstawienie postaci tego kapana i wielkiego spoecznika. W materiaach (a jest ich niewiele, gdy wikszo ulega zniszczeniu w czasie II wojny wiatowej ), Ks. Proboszcz jawi si jako czowiek niezwykle energiczny, zorganizowany, kreatywny. Cieszy si ogromnym autorytetem i - cho Niemiec - zaangaowany by we wszystkie problemy swoich polskich parafian, w tym take narodowociowe. Zasuy na ich pami, czego dowodem byo nazwanie jednej z gwnych ulic Osia jego imieniem.

Więcej:

 

środa, 02 grudnia 2009 21:32

ek w XX wiekuMaria Kaczmarek. Przejawy ycia spoecznego miejscowoci ek w XX wieku.   Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem prof. Barbary Janiszewskiej-Mincer. Zebrany materia zosta podzielony na cztery czci. Pierwsza przedstawia rys historyczny wsi ek. W czci drugiej autorka omwia ?najchlubniejsze? czasy wsi, gdy przez 13 lat bya siedzib wadz Gromadzkiej Rady Narodowej. Kolejna cz zawiera informacje na temat dziaalnoci Ochotniczej Stray Poarnej w ku, ktra jest najstarsz tego typu jednostk na terenie gminy Osie. Ostatnia cz dotyczy powstania i funkcjonowania miejscowej Szkoy Podstawowej. Prac wzbogacaj fotografie, z ktrych jedna  przedstawia mieszkacw zgromadzonych wok pierwszego wozu bojowego.

Więcej:

środa, 02 grudnia 2009 20:29

Szkoa w OsiuBogumia Karpus. Zarys dziejw szkolnictwa w Osiu w XX wieku.  Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem prof. Barbary Janiszewskiej-Mincer. Do chwili obecnej najobszerniej opisane dzieje szkolnictwa na terenie wsi Osie. Autorka podja ogromne wyzwanie zebrania rozrzuconych i nielicznych materiaw, zwaszcza pochodzcych z pocztku XX wieku. Ten trud przybliy mieszkacom Osia wiele zapomnianych zdarze, bdcych udziaem, nie tylko szkoy, ale i caego spoeczestwa.

Więcej:

 

Sychta Bernard (1907-1982)

sobota, 19 września 2009 17:17

Ks. Bernard SychtaKsidz, najwikszy folklorysta borw tucholskich, kaszub i kociewia, autor 7-tomowego "sownika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej" oraz 3-tomowego "sownictwa kociewskiego na tle kultury ludowej" wydanych przez Polsk Akademi Nauk, jzykoznawca, dr etnografii, najwybitniejszy dramaturg kaszubsko-kociewski, malarz, rysownik, karykaturzysta, kompozytor, autor prac z psychiatrii pastoralnej i psychochirurgii.

Więcej: Sychta Bernard (1907-1982)

Ks. Jzef Semrau (1833-1904)Ksidz, od 1870 do 1904 roku proboszcz parafii Osie, dziaacz narodowy i spoeczny, czonek Towarzystwa pomocy nauk dla modziey Prus zachodnich oraz Towarzystwa naukowego w Toruniu, od 1878 roku prezes Towarzystwa piewaczego w. Cecylii diecezji chemiskiej. Prowadzi dziaalno patriotyczn m. in. poprzez organizowanie uroczystoci upamitniajcych rocznice wanych w dziejach polski wydarze, nauczanie dzieci oraz modziey polskiego jzyka i historii, pieni narodowych. W 1892 roku doprowadzi do wielkiego wiecu protestacyjnego mieszkacw Osia, na ktrym domagano si przywrcenia jzyka polskiego w szkoach, wysano te petycj do Berlina, przypominajc postanowienia kongresu wiedeskiego z 1815 roku, gwarantujce Polakom rwnouprawnienie, w tym prawo do wasnego jzyka. 


Więcej:

 

Strona 1 z 3

«PoczątekPoprzednia123NastępnaOstatnie»
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama