KS. JÓZEF SEMRAU (1833-1904) - Beata Bucholc

środa, 02 grudnia 2009 22:14

Ks. Józef Semrau (1833-1904)KS. JÓZEF SEMRAU (1833-1904). Praca dyplomowa Beaty Bucholc (mieszkanki Osia), opisującą biografię Ks. Józefa Semraua napisana pod kierunkiem dra Andrzeja Mietza. Celem pracy jest przedstawienie postaci tego kapłana i wielkiego społecznika. W materiałach (a jest ich niewiele, gdyż większość uległa zniszczeniu w czasie II wojny światowej ), Ks. Proboszcz jawi się jako człowiek niezwykle energiczny, zorganizowany, kreatywny. Cieszył się ogromnym autorytetem i - choć Niemiec - zaangażowany był we wszystkie problemy swoich polskich parafian, w tym także narodowościowe. Zasłużył na ich pamięć, czego dowodem było nazwanie jednej z głównych ulic Osia jego imieniem.

Więcej: KS. JÓZEF SEMRAU (1833-1904) - Beata Bucholc

 

Przejawy życia społecznego miejscowości Łążek w XX wieku

środa, 02 grudnia 2009 21:32

Łążek w XX wiekuMaria Kaczmarek. Przejawy życia społecznego miejscowości Łążek w XX wieku.   Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem prof. Barbary Janiszewskiej-Mincer. Zebrany materiał został podzielony na cztery części. Pierwsza przedstawia rys historyczny wsi Łążek. W części drugiej autorka omówiła „najchlubniejsze” czasy wsi, gdy przez 13 lat była siedzibą władz Gromadzkiej Rady Narodowej. Kolejna część zawiera informacje na temat działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Łążku, która jest najstarszą tego typu jednostką na terenie gminy Osie. Ostatnia część dotyczy powstania i funkcjonowania miejscowej Szkoły Podstawowej. Pracę wzbogacają fotografie, z których jedna  przedstawia mieszkańców zgromadzonych wokół pierwszego wozu bojowego.

Więcej: Przejawy życia społecznego miejscowości Łążek w XX wieku

Zarys dziejów szkolnictwa w Osiu w XX wieku

środa, 02 grudnia 2009 20:29

Szkoła w OsiuBogumiła Karpus. Zarys dziejów szkolnictwa w Osiu w XX wieku.  Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem prof. Barbary Janiszewskiej-Mincer. Do chwili obecnej najobszerniej opisane dzieje szkolnictwa na terenie wsi Osie. Autorka podjęła ogromne wyzwanie zebrania rozrzuconych i nielicznych materiałów, zwłaszcza pochodzących z początku XX wieku. Ten trud przybliżył mieszkańcom Osia wiele zapomnianych zdarzeń, będących udziałem, nie tylko szkoły, ale i całego społeczeństwa.

Więcej: Zarys dziejów szkolnictwa w Osiu w XX wieku

 

Sychta Bernard (1907-1982)

sobota, 19 września 2009 17:17

Ks. Bernard SychtaKsiądz, największy folklorysta borów tucholskich, kaszub i kociewia, autor 7-tomowego "słownika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej" oraz 3-tomowego "słownictwa kociewskiego na tle kultury ludowej" wydanych przez Polską Akademię Nauk, językoznawca, dr etnografii, najwybitniejszy dramaturg kaszubsko-kociewski, malarz, rysownik, karykaturzysta, kompozytor, autor prac z psychiatrii pastoralnej i psychochirurgii.

Więcej: Sychta Bernard (1907-1982)

Semrau Józef (1833-1904)

Ks. Józef Semrau (1833-1904)Ksiądz, od 1870 do 1904 roku proboszcz parafii Osie, działacz narodowy i społeczny, członek Towarzystwa pomocy nauk dla młodzieży Prus zachodnich oraz Towarzystwa naukowego w Toruniu, od 1878 roku prezes Towarzystwa śpiewaczego św. Cecylii diecezji chełmińskiej. Prowadził działalność patriotyczną m. in. poprzez organizowanie uroczystości upamiętniających rocznice ważnych w dziejach polski wydarzeń, nauczanie dzieci oraz młodzieży polskiego języka i historii, pieśni narodowych. W 1892 roku doprowadził do wielkiego wiecu protestacyjnego mieszkańców Osia, na którym domagano się przywrócenia języka polskiego w szkołach, wysłano też petycję do Berlina, przypominającą postanowienia kongresu wiedeńskiego z 1815 roku, gwarantujące Polakom równouprawnienie, w tym prawo do własnego języka. 


Więcej: Semrau Józef (1833-1904)

 

Strona 1 z 3

«PoczątekPoprzednia123NastępnaOstatnie»