Pomniki przyrody

niedziela, 20 września 2009 17:24

Pomniki przyrody na terenie Gminy Osie:

Więcej: Pomniki przyrody

 

Wdecki Park Krajobrazowy

niedziela, 20 września 2009 17:05

Wschodnia część Borów Tucholskich, a zwłaszcza tereny w środkowym biegu rzeki Wdy, od dawna urzekały niepowtarzalnością krajobrazu. Ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe, a także walory krajobrazowe, 16 lutego 1993 roku, w celu zachowania w warunkach zrównoważonego rozwoju i popularyzacji tych wartości utworzono Wdecki Park Krajobrazowy (Rozporządzenie Nr 52/93 Wojewody Bydgoskiego z dnie 16.02.1993r.)

Więcej: Wdecki Park Krajobrazowy

Zespoły przyrodniczo - krajobrazowe:

sobota, 19 września 2009 23:41

W kwietniu 1997r. rozporządzeniem Wojewody Bydgoskiego nr 14 / 97 za zespoły przyrodniczo – krajobrazowe uznane zostały:

Więcej: Zespoły przyrodniczo - krajobrazowe:

 

Rezerwaty przyrody

sobota, 19 września 2009 23:37

Rezerwat leśny "Brzęki" im. Zygmunta Czubińskiego w Szczerkowie położony jest 9 km na północ od Osia. Utworzony został w celu ochrony największego w Europie Środkowej skupiska jarzębu brekinii zwanego też brzękiem.

Więcej: Rezerwaty przyrody