Informacja o terminie Sesji Rady Gminy

wtorek, 17 października 2017 11:44

Przewodniczcy Rady Gminy Osie uprzejmie informuje, e w dniu 17 padziernika 2017 r. o godz. 15.30 w sali Gminnego Orodka Kultury w Osiu odbdzie si XXIII Sesja Rady Gminy Osie.

Poniej pena tre ogoszenia wraz z porzdkiem obrad:

Więcej: Informacja o terminie Sesji Rady Gminy

 

piątek, 13 października 2017 14:20


alt

 

czwartek, 12 października 2017 07:44

Zapraszamy na seminarium ?Wpyw rynku pracy na rozwj gospodarczy", ktre odbdzie si 25 padziernika 2017 roku w godz. 9:15-13.30 w siedzibie Urzdu Marszakowskiego w Toruniu, przy ul. Plac Teatralny 2 (I p, sala Patio).

Więcej:

 

czwartek, 12 października 2017 07:27

w nocyJesieni wczeniej zapada zmierzch, czciej pada deszcz, a rano dugo utrzymuje si mga. Te zjawiska powoduj, e uytkownicy drg, gownie piesi i rowerzyci, s mniej widoczni, a tym samym bardziej ni o innej porze roku naraeni s na potrcenia czy przejechanie przez pojazdy. Problem ten w duej mierze dotyczy mieszkacw wsi, ktrzy czsto poruszaj si po wskich, nieowietlonych drogach, bez chodnikw i utwardzonych poboczy, po ktrych rwnie przemieszczaj si nieowietlone lub niewystarczajco owietlone cigniki sprzone z maszynami rolniczymi, motocykle, rowery itp. Dla pieszych poruszanie si po zmroku poza terenem zabudowanym oznacza nierzadko poruszanie si w ciemnoci, a dla kierowcw zupenie nieprzewidywalne okolicznoci ? np.: nage pojawienie si na poboczu lub skraju jezdni pieszego lub zaparkowanego pojazdu.

Więcej:

 

piątek, 06 października 2017 12:16

W niedziel 24 wrzenia 2017 roku Pani Mariola Antoszewska sotys wsi Brzeziny zorganizowaa jednodniow wycieczk krajoznawcz dla mieszkacw soectwa Brzeziny i soectwa Radaska. Celem by rejs statkiem po kanale elblskim na trasie Miomyn ? Ostrda. Aby wycieczkowiczom si nie nudzio zatrzymalimy si w Iawie. Pikna, soneczna pogoda sprzyjaa temu by podziwia walory przyrodnicze Warmii i Mazur. Uczestnicy wycieczki wrcili do domw w dobrych humorach.


Więcej:

 

piątek, 06 października 2017 07:51

Jeli chcesz zdoby rodki finansowe na otwarcie wasnej dziaalnoci gospodarczej, to wanie nadarza si ku temu okazja. Moesz otrzyma bezzwrotn dotacj (ok. 22600 z.), pomostowe wsparcie finansowe (ok. 1300 z co miesic przez 6 lub nawet 12 miesicy) oraz wsparcie szkoleniowo doradcze.

Więcej:

 

środa, 04 października 2017 13:29

Wojewdzkie Centrum Zarzdzania Kryzysowego informuje, e w nocy z 5 na 6 padziernika 2017r. przez teren wojewdztwa kujawsko - pomorskiego moe przej front atmosferyczny, ktremu towarzyszy bd - intensywne opady deszczu poczone z wiatrem o prdkoci przekraczajcej 100 km/h.

 

poniedziałek, 02 października 2017 12:17

e-SkadkaJu od 1 stycznia 2018 r. patnicy bd opacali skadki na wszystkie ubezpieczenia i fundusze jednym przelewem na jeden rachunek, a funkcjonujce obecnie cztery konta bankowe przestan by aktywne z kocem biecego roku. Kady patnik otrzyma swj wasny indywidualny numer rachunku, na ktry bdzie przelewa pienidze do ZUS.

Więcej:

 

czwartek, 28 września 2017 14:46

Wjt Gminy Osie ogasza o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarzdowymi, ktrych celem jest wyraenie opinii w sprawie projektu rocznego programu wsppracy z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie na 2018 rok. Termin skadania uwag i opinii mija 13 padziernika 2017 r. Pena tre ogoszenia oraz dokumenty do pobrania znajduj sie poniej.

Więcej:

 

czwartek, 28 września 2017 11:14

LPR OsieWjt Gminy Osie ogasza przeprowadzenie konsultacji spoecznych w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Osie na lata 2017-2023.  Przedmiotem konsultacji jest zatwierdzenie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Osie na lata 2017-2023. Konsultacje maj na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji w/w Programu.

Więcej:

 

wtorek, 19 września 2017 10:57

Szkoa Podstawowa w OsiuDyrekcja i nauczyciele Szkoy Podstawowej w Osiu serdecznie zapraszaj mieszkacw na Dni Otwarte w dniach 20 i 21 wrzenia 2017r. (roda i czwartek). Wszystkich zainteresowanych  wygldem szkoy po letnich remontach (przy ulicy Szkolnej 8) oraz ofert edukacyjn zapraszamy od godz. 15.30 do 16.30. Dni otwarte poczone s z tegorocznymi wywiadwkami, tote warto powici kilkanacie minut i wczeniej pojawi si w szkole. Harmonogram wywiadwek dostpny jest na stronie internetowej naszej szkoy >>>

 

wtorek, 19 września 2017 08:31

Szkoa Podstawowa w OsiuKolejne wakacje okazay si pracowite dla firm budowlanych i dyrekcji szkoy w Osiu. W dwa miesice Wykonawca odnowi elewacje na starej czci szkoy (cay budynek od strony ul. Szkolnej) wraz z zaizolowaniem czci podziemnych, a take dokona kompletnego remontu sieci centralnego ogrzewania. Przy okazji tych robt wyremontowano 5 pomieszcze lekcyjnych i korytarze oraz zagospodarowano zieleni plac wewntrzny przy szkole.

Więcej:

 

Plan zamówień publicznych w 2017 r.

wtorek, 03 października 2017 11:11

AKTUALIZACJA PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 2017

Więcej: Plan zamówień publicznych w 2017 r.

piątek, 08 września 2017 10:01

KRUSKoordynator Zintegrowanego Systemu Zarzdzania i Strategii Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego w Bydgoszczy informuje, e  z dniem 1 stycznia 2013 r. wprowadzono moliwo przejcia, przed osigniciem wieku emerytalnego, na czciow emerytur rolnicz. Z takiej moliwoci mogli skorzysta mczyni, ktrzy osignli wiek 65 lat i posiadali co najmniej 40 letni okres podlegania rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Dla kobiet wiadczenie to byoby dostpne od 2021 r. (po spenieniu warunkw dot. wieku 62 lat i podlegania rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 35 lat). W zwizku z obnieniem wieku emerytalnego od dnia 1 padziernika 2017 r.(do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mczyzn) czciowa emerytura rolnicza nie bdzie przyznawana. Natomiast czciowe emerytury rolnicze przyznane przed dniem 1 padziernika 2017 r. Kasa zamieni z urzdu ? od tej daty ? na emerytur rolnicz w powszechnym wieku emerytalnym.


Więcej:

 

czwartek, 07 września 2017 09:48

GOK OsieZajcia dla dzieci, nauka gry na gitarze i pianinie, grupy taneczne, teatr kukieek, klub ksiki i klub gier planszowych, schola i Studio piosenki, a take klub czytelniczy, dyskusyjny klub ksiki i Uniwerytet Trzeciego Wieku - to tylko wybrane propozycje zaj dla dzieci, modziey i dorosych, jakie udostpnia Gminny Orodek Kultury w Osiu. Peen wykaz zaj znajduje si na stronie internetowej Gminnego Orodka Kultury w Osiu, a my przypominamy tylko o zajciach, jakie rozpoczy si lub rozpoczn w biecym miesicu.

Więcej:

czwartek, 07 września 2017 08:08

Doynki gminne - Osie 2017Tradycyjnie ju Doynki Gminne rozpoczy si o godz. 14.00 Msz wit w Kociele Parafialnym pw. Podwyszenia Krzya witego w Osiu. Nastpnie, uroczysty pochd, prowadzony przez Orkiestr Dt z Chemiskiego Domu Kultury przeszed ulicami Osia na stadion sportowy - zwyczajowe miejsce naszych uroczystoci doynkowych. Tam ju, wrd stoisk poszczeglnych soectw Micha Grabski - Wjt Gminy Osie wraz z Romanem Wakowskim - Przewodniczcym Rady Gminy Osie podzielili si z mieszkacami chlebem wypieczonym z ziaren tegorocznych zb. Wiele emocji wzbudziy zawody midzysoeckie oraz wystp zespou "Chabry". Nasze soectwa na poszczeglnych stoiskach zaprezentoway zebrane wrd mieszkacw ziarna zb, warzywa i owoce, a take przetwory i wypieki kuchenne. Uzupenieniem prezentacji byy zioa, kwiaty i wyroby rkodziea ludowego. Pena relacja zdjciowa znajduje si na stronie internetowej Gminnego Orodka Kultury w Osiu >>> . Filmow relacje z przygotowa i przebiegu uroczystoci doynkowych udostpni MaroVideos na kanale YouTube >>>

 

Oskie Biegi 2017 - zaproszenie

czwartek, 07 września 2017 07:38

Oskie BiegiJu po raz XXVIII 7 padziernika 2017r. odbd si Biegi Oskie im. Krzysztofa Malinowskiego. W tym roku organizatorzy zmienili formu biegu gwnego, ktry ze wzgldu na przebieg trasy nazwano "Lena Za-Dyszka". Tradycyjnie impreza odbdzie si na Stadionie sportowym w Osiu. Serdecznie zapraszamy usportowcw i kibicw! Dla uczestnikw przewidziano ciekawe nagrody i pamitki, a dla wszystkich emocje i aktywne spdzenie czasu na wieym powietrzu.

Więcej: Oskie Biegi 2017 - zaproszenie

Informacja o terminie Sesji Rady Gminy

środa, 06 września 2017 12:43

Przewodniczcy Rady Gminy Osie uprzejmie informuje, e w dniu 13 wrzenia 2017 r. o godz. 15.30 w sali Gminnego Orodka Kultury w Osiu odbdzie si XXII Sesja Rady Gminy Osie.

Poniej pena tre ogoszenia wraz z porzdkiem obrad:

Więcej: Informacja o terminie Sesji Rady Gminy

 

Strona 6 z 81

«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama