Savoir Vivre w Miedznie

poniedziałek, 13 listopada 2017 09:22

Dnia 27.10.2017 r. w wietlicy w Miedznie odbyo si szkolenie z zasad nakrywania i dekorowania stou, ktre przeprowadzia Pani Halina Dbrowska pracownik K-P ODR Minikowo. Spotkanie skierowane byo do mieszkacw wsi Miedzno, ktrzy chc uzyska praktyczne umiejtnoci z zakresu wspczesnego savoir vivre. Spotkanie miao charakter warsztatowy, ilustrowany z przykadami z ycia codziennego.


Więcej: Savoir Vivre w Miedznie

 

piątek, 10 listopada 2017 15:16

OsieJedenasty listopada, kiedy wspominamy odrodzenie wolnej Polski w roku 1918, to jeden z najwaniejszych dni w yciu naszej Ojczyzny, take tej maej - Gminy Osie. To dzie radoci i dumy z wasnego suwerennego pastwa. To dzie radoci i dumy z wasnego miejsca na ziemi.

Z tej okazji, wszystkich, ktrzy maj w sercach Polsk, zapraszamy na uroczysto zwizan z obchodami wita Niepodlegoci. Cao  rozpocznie si o godz. 10.00 Msz w. w Kociele parafialnym pw. Podwyszenia Krzya w. w Osiu. O godz. 11.10 przedstawiciele wadz gminnych, zakadw pracy i organizacji spoecznych zo wizanki przy tablicy powiconej mieszkacom naszej gminy pomordowanym w czasie II wojny wiatowej. Chwil pniej uczestnicy przemaszeruj do budynku Gminnego Orodka Kultury, gdzie przewidziano wystpienie Romana Wakowskiego - Przewodniczcego Rady Gminy Osie, wrczenie odznacze pastwowych oraz wystpy artystyczne naszych uczniw.

W wito Niepodlegoci bdmy razem.

 

Spotkanie otwarte w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Osie

czwartek, 09 listopada 2017 15:35

RewitalizacjaInformujemy, e zakoczyy si konsultacje spoeczne dotyczce "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Osie na lata 2017-2023" Konsultacje trway w dniach od dnia 29 wrzenia 2017 r. do dnia 30 padziernika 2017 r. Przypominamy o spotkaniu otwartym z interesariuszami rewitalizacji, ktre odbdzie si w Sali konferencyjnej Urzdu Gminy Osie (pokj nr 3) w Osiu w dniu 10.11.2017 r. o godz. 10.00. Spotkanie ma charakter warsztatw strategicznych umoliwiajcych omwienie i ocen propozycji projektw, a take wyraenie opinii, propozycji i uwag oraz skadanie ich do protokou.

 

Jednolity Plik Kontrolny i sukcesja w biznesie

środa, 08 listopada 2017 13:49

Inkubator PrzedsibiorczociInkubator Przedsibiorczoci wraz z Lokaln Grup Dziaania ?Gminy Powiatu wieckiego? w ramach obchodw wiatowego Tygodnia Przedsibiorczoci 2017 zaprasza przedsibiorcw z terenu powiatu wieckiego na spotkanie, ktre odbdzie si 14 listopada 2017r. w godz. 11:00 - 14:00 w budynku Inkubatora Przedsibiorczoci w wieciu, ul. Chmielniki 2b. Spotkanie ma charakter otwarty, ze wzgldw organizacyjnych obowizuj wczeniejsze zapisy do dnia 10 listopada 2017 r. do godz. 14:00 telefonicznie (52 33-12-868), mailowo ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ), osobicie w godz. pracy biura. Formularz zgoszeniowy mona pobra ze strony internetowej www.inkubator.com.pl >>>

Więcej: Jednolity Plik Kontrolny i sukcesja w biznesie

 

Informacja o terminie Sesji Rady Gminy

środa, 08 listopada 2017 11:30

Wiceprzewodniczca Rady Gminy Osie uprzejmie informuje, e w dniu 16 listopada 2017 r. o godz. 15.30 w sali Gminnego Orodka Kultury w Osiu odbdzie si XXIV Sesja Rady Gminy Osie.

Poniej pena tre ogoszenia wraz z porzdkiem obrad:

Więcej: Informacja o terminie Sesji Rady Gminy

 

Jesienna pora dla seniora - Pruskie

wtorek, 07 listopada 2017 13:59

Dziki udziaowi w konkursie, organizowanym przez Urzd Marszakowski na rzecz integracji spoecznej seniorw, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie uzyskao dotacj na cykl ciekawych zaj dla osb 60+.

Więcej: Jesienna pora dla seniora - Pruskie

 

poniedziałek, 06 listopada 2017 12:40

Wjt Gminy Osie ogasza przetarg nieograniczony na: "Przebudowa boiska sportowego (pikarskiego) w Osiu"


Więcej:

 

Kujawsko-Pomorscy Partnerzy dla e-Rozwoju

piątek, 03 listopada 2017 15:56

Osie

Powiat wiecki jako lider w partnerstwie z omioma gminami powiatu wieckiego oraz Firm CERTES Sp. z o. o. w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17 ogoszony w ramach dziaania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwj 2014-2020 zoy wniosek aplikacyjny pn. ?Kujawsko-Pomorscy Partnerzy dla e-Rozwoju.?

Wniosek ten przeszed pozytywnie etap oceny formalnej i merytorycznej. Pozytywnie zakoczy si rwnie etap negocjacji i wniosek zosta zakwalifikowany do dofinansowania. Cakowita warto projektu wynosi 1 430 034,35 z, z czego wnioskowane dofinansowanie wynosi 1 203 666,35 z.

W ramach projektu dofinansowane zostan zadania poprawiajce efektywno zarzdzania usugami administracyjnymi w dwch obszarach ? podatki i opaty lokalne oraz zarzdzanie nieruchomociami.


Więcej: Kujawsko-Pomorscy Partnerzy dla e-Rozwoju

 

piątek, 03 listopada 2017 15:01

26 padziernika mieszkacy soectwa Miedzno udali si na wycieczk integracyjn do Ciechocinka i Torunia. W Ciechocinku zwiedzanie rozpoczo si od wejcia na jeden z tarasw widokowych na tniach, pniej kady mia czas na zwiedzanie parku na wasn rk. Okoo poudnia, wycieczka wyruszya w drog do Torunia.

Więcej:

 

Spotknia: "Sukcesja w biznesie" i "Jednolity Plik Kontrolny"

czwartek, 02 listopada 2017 15:02

Inkubator Przedsibiorczoci wraz z Lokaln Grup Dziaania ?Gminy Powiatu wieckiego? w ramach obchodw wiatowego Tygodnia Przedsibiorczoci 2017


Więcej: Spotknia: "Sukcesja w biznesie" i "Jednolity Plik Kontrolny"

 

czwartek, 02 listopada 2017 14:28

Co roku po wykopkach, na pocztku jesieni w soectwie Miedzno odbywa si impreza pn. ?Dzie Ziemniaka?. Wydarzenie cieszy si du popularnoci wrd mieszkacw co ma odzwierciedlenie w wysokiej frekwencji.


Więcej:

 

wtorek, 31 października 2017 12:00

alt


Bezpatne szkolenia BHP dla pracodawcw


Ju w listopadzie 2017r. pracodawcy i osoby kierujce pracownikami maj moliwo bezpatnego udziau w szkoleniach okresowych BHP. Wystarczy zgosi si do organizatora ? Pracodawcw Pomorza i Kujaw ? i zapisa uczestnikw w wybranym terminie.

Więcej:

 

wtorek, 31 października 2017 11:51

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Spoeczno-Edukacyjnych zaprasza osoby mode z terenu woj. kujawsko - pomorskiego w wieku 18-29 lat, nieaktywne zawodowo (bierne zawodowo) do udziau w projekcie Modzi - wyksztaceni. Projekt realizowany jest ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwj 2014-2020, O priorytetowa I. Osoby mode na rynku pracy, Dziaanie 1.2 Wsparcie osb modych pozostajcych bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziaanie 1.2.2
Wsparcie udzielone w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi modych.

Więcej:

piątek, 27 października 2017 09:59

OsieW zwizku ze zbliajcym si sezonem masowej migracji ptakw ze wschodu na zachd i zwizanym z tym zagroeniem rozprzestrzenienia wysoce zjadliwej grypy ptakw (HPAI) Powiatowy Lekarz Weterynarii w wieciu informuje o zasadach, ktrych naley przestrzega w celu ochrony stad drobiu przed wnikniciem wirusa. Jednoczenie przypomina, e aktualnie obowizujce Rozporzdzenie MRiRW w sprawie zarzdzenia rodkw zwizanych z wystpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakw zezwala na utrzymywanie drobiu na wybiegach pod warunkiem utrzymywania drobiu w sposb ograniczajcy jego kontakt z dzikimi ptakami oraz wykluczajcy jego dostp do zbiornikw wodnych, do ktrych dostp maj dzikie ptaki.

Więcej:

 

piątek, 27 października 2017 09:49

czwartek, 26 października 2017 13:02

Wjt Gminy Osie ogasza przetarg nieograniczony na: "Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu"

Więcej:

 

piątek, 20 października 2017 12:02


I N F O R M A C J A

W dniach od 23- 25.10.2017r. Gmina Osie wemie udzia w wojewdzkim kompleksowym wiczeniu obronnym pod kryptonimem ? WISA ? 17 ?


środa, 18 października 2017 14:49

OsieW dniu dzisiejszym w Osiu, na ulicy Ks. Semraua pojawi si radarowy wywietlacz prdkoci. Wywietlenie aktualnej prdkoci pojazdu i w razie jej przekroczenia zmiana koloru wywietlania z zielonego na czerwony w pulsujcej formie, oraz ukazanie si rzucajcego si w oczy napisu ?ZWOLNIJ? ma dziaanie psychologiczne. Kierowca zdecydowanie czciej zwalnia i jedzie ostroniej.

Więcej:

 

Strona 5 z 81

«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama