Relacje z wycieczki ze Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Pruskie

czwartek, 29 września 2016 14:30

Jak co roku Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Pruskie zorganizowało dnia 18 września br wycieczkę krajoznawczo-historyczną dla swoich członków i ich rodzin. Program wycieczki obejmował zwiedzanie Ciechocinka oraz Golubia Dobrzynia. Uczestnicy spacerowali po uzdrowisku Ciechocińskim wokół dywanów kwiatowych i wśród fontann oraz wzdłuż tężni solankowych, a także zażywali inhalacji w grocie solnej.

Więcej: Relacje z wycieczki ze Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Pruskie

 

Gmina Osie otrzymała dotację na opracowanie Programu Rewitalizacji

czwartek, 29 września 2016 10:13

Osie - rewitalizacjaW środę (28 września) w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się uroczyste podpisanie umów z samorządami lokalnymi, które otrzymały dotacje na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji – strategicznych dokumentów niezbędnych do skutecznego zabiegania o dofinansowanie na zagospodarowanie obszarów rewitalizowanych. Wsparcie w wysokości 2,4 miliona złotych trafiło do 51 gmin. Środki rozdysponowane zostały przez zarząd województwa z puli Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Wśród dotowanych znalazła się Gmina Osie z kwotą dotacji 41 684,40 zł na opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osie”. Podczas uroczystości naszą gminę reprezentowali Michał Grabski – Wójt Gminy Osie i Andrzej Sitkiewicz – Skarbnik Gminy Osie.

Więcej: Gmina Osie otrzymała dotację na opracowanie Programu Rewitalizacji

 

Informacja dla właścicieli lasów

środa, 28 września 2016 13:38

Starosta Powiatu Świeckiego informuje właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach obserwacyjno-pomiarowych w ramach zadania pn. „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych za szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018”, w celu dokonania oceny stanu zachowania siedlisk przyrodniczych występujących w Polsce na gruntach i wodach wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska. Pełna treść ogłoszenia poniżej:

Więcej: Informacja dla właścicieli lasów

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Osie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

wtorek, 27 września 2016 13:55

Na podstawie uchwały Nr XXXIV/221/10 Rady Gminy Osie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłaszam konsultacje:

Więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy Osie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

 

Poszukiwany lekarz stomatolog

wtorek, 27 września 2016 11:40

OsieDyrektor S.P.Z.O.Z Gminna Przychodnia w Osiu zaprasza do współpracy lekarza stomatologa. W ofercie: wyposażony gabinet stomatologiczny, elastyczne dopasowanie dni i godzin pracy, komfortowe dostosowanie czasu wizyty pacjenta do rodzaju zaplanowanego zabiegu, przyjazną i serdeczną atmosferę. Pełna treść ogłoszenia poniżej.

Więcej: Poszukiwany lekarz stomatolog

 

Dzień Ziemniaka w Pruskich

czwartek, 22 września 2016 11:15

W dniu 10 września br. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Pruskie zorganizowało jak co roku „Dzień ziemniaka”. W słonecznej pogodzie i miłej atmosferze przy ognisku z pieczoną kiełbasą i ziemniakami podsumowaliśmy tegoroczne działania. Natomiast z okazji 5-letniej działalności odbył się konkurs wiedzy o naszym stowarzyszeniu z nagrodami dla wszystkich uczestników, a dzięki sponsorowi „Maria ogrody” Państwa Baszanowskich członkowie zostali obdarowani sadzonkami roślin. Wszyscy doskonale się bawili do późnego wieczora, dorośli przy ognisku, a dzieci na wielkiej górze piasku.

Więcej: Dzień Ziemniaka w Pruskich

 

Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych

piątek, 16 września 2016 14:03

GOPS OsieWójt Gminy Osie ogłasza nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu przygotowywanego w ramach konkursu zamkniętego nr RPKP.09.02.01-IZ.00- 04.048/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, dla Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.  Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja projektu oraz wspólne zarządzanie projektem, realizacja zadań ujętych w projekcie, przy czym partner może uczestniczyć tylko w części zadań w projekcie. Projekt polegać będzie na aktywizacji społeczno- zawodowej 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej w Gminie Osie. Projekt realizowany będzie przez Gminę Osie- wnioskodawca i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu- realizator zadań- Lider projektu z udziałem jednego partnera spoza sektora finansów publicznych oraz jednego partnera należącego do publicznych służb zatrudnienia.

Więcej: Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych

 

Relacje z Festynu Rodzinnego pn. "Nasz Dom Wspólnota Rodzinna w Sołectwie Jaszcz"

piątek, 02 września 2016 09:30

Dnia 13 sierpnia 2016 r. w Jaszczu odbył się X Festyn Rodzinny pod nazwą „ Nasz dom, Wspólnota Rodzinna”. Organizatorami imprezy byli sołtys Jaszcza, Pani Irena Kozłowska i Rada Sołecka. Jak co roku na mieszkańców  sołectwa i gości czekało mnóstwo atrakcji. Smakoszy czekała kiełbaska z grilla, ciasta, gofry i frytki przygotowane przez panie gospodynie z Jaszcza i z KGW Miedzno. Organizatorzy zapewnili  liczne gry i zabawy z nagrodami. Przygotowano mnóstwo atrakcji dla dzieci, takich jak malowanie twarzy, ogromny dmuchany zamek- zjeżdżalnia, przejażdżki motocyklem z boczną przyczepką, przejażdżki konne.
„Starsza młodzież” rozegrała mecz piłki nożnej, miała również szansę wykazać się swoją wiedzą przyrodniczą w konkursie przygotowanym przez Nadleśnictwo Osie.
Organizatorzy pragną serdecznie podziękować wszystkim sponsorom za wspaniałe nagrody oraz uczestnikom tegorocznego festynu rodzinnego.


Więcej: Relacje z Festynu Rodzinnego pn. "Nasz Dom Wspólnota Rodzinna w Sołectwie Jaszcz"

 

NIE ZARAŻAJ NAS!

czwartek, 01 września 2016 08:40

Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów "Eko Wisła" Sp. z o.o. zaprasza do włączenia się do akcji selektywnego zbierania igieł od iniekcji domowych. Wyrzucone igły są ogromnym problemem dla ludzi, którzy pracują przy segregacji odpadów. Każda z nich może doprowadzić do zakłucia, a to niesie za sobą duże ryzyko zachorowania na groźne choroby. Zachęcamy Państwa do włączenia się do akcji selektywnego zbierania igieł. Pojemniki na zużyte igły znajdziecie Państwo w Gminnej Przychodni oraz w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Osiu.

 

Informacja o terminie Sesji Rady Gminy Osie

czwartek, 01 września 2016 08:09

Przewodniczący Rady Gminy uprzejmie informuje, że w dniu 7 września 2016 r. o godz. 15.30 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Osie.

Poniżej pełna treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad.

Więcej: Informacja o terminie Sesji Rady Gminy Osie

 

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

wtorek, 30 sierpnia 2016 09:34

Spotkanie dla organizacji pozarządowych w związku z realizacją Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

więcej informacji >>>>>>

 

Zaproszenie na Dożynki Gminne

wtorek, 23 sierpnia 2016 13:00

Dożynki Gminne w Osiu

W najbliższą sobotę 27 sierpnia br. na stadionie sportowym w Osiu odbędą się Gminne Dożynki. Uroczystość rozpocznie się Mszą Św. o godz. 14.00 w kościele parafialnym w Osiu.  Tegoroczne zbiory naszych rolników obejrzeć będzie można na stoiskach poszczególnych sołectw. Uroczystości towarzyszyć będzie Orkiestra Dęta "BRDA" z Bydgoszczy. Nie zabraknie też konkursów miedzy reprezentacjami naszych wsi. Tradycyjnie zostaną ogłoszeni laureaci konkursu na najpiękniejszy ogród, a zabawę taneczną poprowadzą DJ Gambit oraz Kwartet biesiadny.

 

Na Festynie Dobrych Sąsiadów

wtorek, 23 sierpnia 2016 08:02

Festyn Dobrych SąsiadówSzósty rok z rzędu, mieszkańcy dwóch sąsiednich i zaprzyjaźnionych ze sobą wsi, Wierzchy i Pruskie, spotkali się na pełnym atrakcji Festynie Dobrych Sąsiadów, żeby razem się bawić i zmierzyć w przeróżnych turniejach. Główną nagrodą turniejowych zmagań był przechodni Puchar Wójta Gminy Osie. Walka o zdobycie pucharu rozpoczęła się w Pruskich tydzień wcześniej, w sobotę, 6 sierpnia,  turniejem gry w warcaby i meczem piłki siatkowej. Następnego dnia, w niedzielę, drużyny obu wsi i ich kibice, spotkali się na meczu piłki nożnej na "Orliku" w Wierzchach. Mecz, jak zwykle, był bardzo emocjonujący i zakończył się zwycięstwem gospodarzy. Główna część Festynu odbyła się w sobotę, 13 sierpnia. W tym roku gospodarzem i organizatorem była Rada Sołecka wsi Wierzchy, na czele z sołtysem Zbgniewem Umerskim. Pomocy w przygotowaniu udzieliło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie.

Więcej: Na Festynie Dobrych Sąsiadów

ASF-Afrykański Pomór Trzody Chlewnej-SZKOLENIE!

wtorek, 16 sierpnia 2016 10:59

Starostwo Powiatowe w Świeciu w dniu 18 sierpnia 2016 r. o godzinie 11:00 przy ul. Hallera 9, organizuje szkolenie dla hodowców trzody chlewnej szkolenie nt. Bioasekuracja chlewni w celu niedopuszczenia do przeniknięcia do stada chorób zakaźnych zwierząt w szczególności wirusa ASF.

Więcej: ASF-Afrykański Pomór Trzody Chlewnej-SZKOLENIE!

 

Uwaga Przedsiębiorcy!

wtorek, 16 sierpnia 2016 10:48

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!

W ostatnim okresie otrzymujemy szereg sygnałów o mnożących się praktykach ze strony  firm zajmujących się „prowadzeniem rejestrów”. Firmy te wykorzystując fakt rejestracji przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki kierują do przedsiębiorców pisma w sprawie uiszczenia zapłaty za umieszczenie w prowadzonym przez nich rejestrze informacji o danym podmiocie gospodarczym. Treść pisma wprowadza adresata w błąd i sugeruje konieczność dokonania wpłaty określonej kwoty w różnej wysokości, na wskazane konto bankowe, którego dane umieszczone są na załączonym do pisma blankiecie przekazu. Treść pisma może sugerować, że wezwanie na charakter urzędowy zaś użyte sformułowania, że wpis do oferowanego rejestru i uiszczenie opłaty z tym związanej jest obowiązkowe.

Informujemy, że jedynym publicznym rejestrem przedsiębiorców (osób fizycznych) jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministerstwo Gospodarki a wszelkie czynności związane z wpisem do niego są bezpłatne. Wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne podmioty należy traktować wyłącznie jako ofertę komercyjną nie związaną z rejestrem CEIDG.


W nagrodę za piękny ogród-jednodniowa wycieczka

środa, 10 sierpnia 2016 10:36

W dniu 7 sierpnia Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski zorganizował kolejny wyjazd dla tegorocznych laureatów konkursu „Mój piękny ogród – 2016”. W drodze do Gdańska uczestnicy wyjazdu byli obecni na Górze Jana Pawła II w Pelplinie oraz mieli możliwość zwiedzania z przewodnikiem Katedry Pelplińskiej i Muzeum Diecezjalnego. Przewodnik bardzo ciekawie nakreślił historię Katedry Wniebowzięcia NMP, w której znajduje się najwyższy w Polsce 25 metrowy ołtarz główny oraz 23 ołtarze pozostałe, a ponadto krótko omówił inne zabytki katedry, takie jak: późnogotyckie stalle, barokowa ambona czy gotyckie malowidła ścienne z początku XV w.

Więcej: W nagrodę za piękny ogród-jednodniowa wycieczka

 

Relacja z wakacji sportowych w Pruskich

wtorek, 09 sierpnia 2016 08:15


Dobiegają końca  wakacyjne, sportowe zajęcia, przygotowane dla dzieci i młodzieży szkolnej z Pruskich. Pierwszy tydzień lipca to nauka technik samoobrony, którą prowadził trener karate Jakub Kunkel. Uczestnicy poznali podstawy zachowań  samoobronnych, ale także uczyli się dyscypliny, wytrwałości i kontroli nad sobą. Przy słonecznej pogodzie,  treningi mogły odbywać  się na świeżym powietrzu. Kolejne dwa tygodnie lipca to nauka pływania i rekreacja na basenie. Te zajęcia odbywały się na nowym, pięknym basenie hotelu Evita w Tleniu. Młodzież miała codziennie godzinę nauki pływania z instruktorem , a po niej dodatkową godzinę rekreacji na basenie, kiedy można było skorzystać ze wszystkich basenowych atrakcji.

Więcej: Relacja z wakacji sportowych w Pruskich

Festyn Dobrych Sąsiadów

poniedziałek, 08 sierpnia 2016 12:51 

Strona 1 z 60

«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»