Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

piątek, 05 lutego 2016 14:38

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017

Więcej: Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

 

Ogłoszenie o przetargu na "Przebudowę i rozbudowę budynku Zespołu Szkół przy ulicy Szkolnej w Osiu”.

piątek, 05 lutego 2016 11:21

Wójt Gminy Osie ogłasza przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół przy ulicy Szkolnej w Osiu”.

Więcej: Ogłoszenie o przetargu na "Przebudowę i rozbudowę budynku Zespołu Szkół przy ulicy Szkolnej w Osiu”.

 

Zielony Targ Tleń

czwartek, 04 lutego 2016 14:47

Zielony Targ TleńTurystyczna stolica Borów Tucholskich każdego roku zaskakuje nowościami. Przypomnijmy, że ubiegłym sezonie Tleń obfitował w twarde inwestycje jakimi były: „Przystanek Tleń”, Dom Seniora „Tucholanka” i Evita Hotel & Spa. Jeszcze nigdy w historii Tlenia i Borów Tucholskich nie było tyle potężnych przedsięwzięć turystycznych w jednym roku. W bieżącym roku, z inicjatywy Anny Semrau – właścicielka pensjonatu „Przystanek Tleń” i przy poparciu pozostałych podmiotów branży turystycznej w Tleniu, GOK Osie oraz władz samorządowych, od maja wystartuje nowe przedsięwzięcie pn. ZIELONY TARG TLEŃ. Idea targu zlokalizowanego w centrum Tlenia (na skwerze prof. Hoffmanna) i czynnego w każdą niedzielę od godz. 10.00 do 14.00 oparta jest na prezentacji i sprzedaży turystom zdrowej żywności, rękodzieła i produktów regionalnych.

Więcej: Zielony Targ Tleń

 

Oskie ferie z Gminnym Ośrodkiem Kultury

środa, 03 lutego 2016 15:57

29 stycznia br. zakończyły się ferie zimowe. Gminny Ośrodek Kultury w Osiu przygotował na ten okres bogatą ofertę zajęć dla wszystkich chętnych dzieci. W pierwszym tygodniu odbywały się warsztaty z technik ręcznych – malowanie na cukrze, formowanie z masy solnej, zajęcia z kolażu, malowanie farbami, kredkami i wykałaczką, dzieci tworzyły własnoręcznie materiałowe stworki, bransoletki i wisiorki. Efekty całotygodniowych zajęć ręcznych można było zobaczyć na wystawie. W drugim tygodniu dzieci wyjechały do kina i nowo otwartego basenu w Świeciu, zwiedziły tez wystawę edukacyjno – przyrodniczą w Polednie. W trakcie tego tygodnia odbywały się również zajęcia plastyczne, kluby wesołego rondelka i gier planszowych.

Więcej: Oskie ferie z Gminnym Ośrodkiem Kultury

 

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami

środa, 03 lutego 2016 15:22

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2016 roku" Wójt Gminy Osie zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794 i z 2015 r. poz. 266) do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie projektu „Programu opieki nad zwierzętami …..”.

Więcej: Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

środa, 03 lutego 2016 08:59

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2016 r.

Więcej: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

 

Zwrot podatku akcyzowego

wtorek, 02 lutego 2016 14:13

Urząd Gminy Osie uprzejmie informuje, iż producenci rolni mogą składać wnioski do Wójta Gminy Osie (dotyczy użytków rolnych położonych na terenie gminy Osie) o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wysokości kwoty zwrotu określonej na 2016 r. tj. 86,00 zł / ha (1,00 zł / 1l, nie więcej niż 86 l / 1 ha). Terminy składania wniosków: od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r., oraz od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.

Więcej: Zwrot podatku akcyzowego

 

Zaproszenie na szkolenie

wtorek, 02 lutego 2016 09:08

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Świeciu zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 04 lutego 2016 r. o godzinie 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu. Tematyka szkolenia: „Ochrona zbóż i roślin bobowatych (strączkowych) przed agrofagami".


Więcej: Zaproszenie na szkolenie

 

Ogłoszenie o przetargu na „Przebudowa drogi gminnej Łążek - Szarłata od km 0+000 do km 0+980”.

wtorek, 26 stycznia 2016 13:55

Wójt Gminy Osie ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi gminnej Łążek - Szarłata od km 0+000 do km 0+980”.


Więcej: Ogłoszenie o przetargu na „Przebudowa drogi gminnej Łążek - Szarłata od km 0+000 do km 0+980”.

 

Pruskie - ferie w świetlicy

wtorek, 26 stycznia 2016 10:26

Pierwszy tydzień tegorocznych zimowych ferii dzieci i młodzież szkolna ze wsi Pruskie mogli spędzić wspólnie w świetlicy, uczestnicząc w wesołych i ciekawych zajęciach. Tradycyjnie już, każdy z sześciu dni miał inną tematykę. Pierwszy dzień, przy pięknej słonecznej pogodzie, dzieciaki spędziły na zimowej wycieczce do leśniczówki Smolarnia, gdzie na grupę czekali leśniczy Edwin Bracka i Michał Chmara. Było ognisko, pieczenie kiełbasek i ciepła herbata. Po drodze prowadzący grupę, miłośnik i znawca lasów Bogdan Kołodziejski, pokazywał i uczył rozpoznawać tropy zwierząt. Dzień drugi to warsztaty kulinarne. Pod okiem znawczyni sztuki kulinarnej, Marzeny Szkodzińskiej, grupa przygotowała przeróżne, kanapkowe pasty, a po zakończeniu miała miejsce prawdziwa uczta. Kolejne dni to świetlicowe zajęcia sportowe, warsztaty plastyczne, projekcja filmu. Zajęcia były zróżnicowane wiekowo. Dla najmłodszych był kwadrans czytania, a później robienie ilustracji do wysłuchanego opowiadania. Dla starszaków była nauka gry w sportowego brydża i kurs tańca towarzyskiego. W trakcie zajęć uczestnicy własnoręcznie przygotowali laurki i upominki dla swoich babć i dziadków, a na wspólnym spotkaniu deklamowali okolicznościowe wierszyki.

Więcej: Pruskie - ferie w świetlicy

 

Ogłoszenie o przetargu na „Przebudowa części ulic Świerkowej i Brzozowej w Osiu”.

poniedziałek, 25 stycznia 2016 14:40

Wójt Gminy Osie ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa części ulic Świerkowej i Brzozowej w Osiu” :


Więcej: Ogłoszenie o przetargu na „Przebudowa części ulic Świerkowej i Brzozowej w Osiu”.

 

Tleń - Dzień Babci i Dziadka

poniedziałek, 25 stycznia 2016 09:56

W dniu 21 stycznia w Domu Seniora „Tucholanka” odbyło się spotkanie zorganizowane przez Radę Sołecką wsi Tleń z okazji Dnia Babci i Dziadka. Seniorów powitała właścicielka Domu Seniora Pani Joanna Grodzicka oraz sołtys wsi Tleń Pani Jolanta Czubak. W spotkaniu uczestniczyli wnukowie zaproszonych gości, którzy przygotowali mini program artystyczny i odśpiewali swoim babciom i dziadkom tradycyjne STO LAT. Biorący udział w spotkaniu przewodniczący Rady Gminy Osie Pan Roman Waśkowski przygotował dla zebranych konkursy o miejscowości Tleń i Gminie Osie, w których można było wygrać książki. Następnie członkinie rady przeprowadzili kilka ciekawych konkursów w miłej i wesołej atmosferze, przy dobrej kawie i smacznych ciastach przygotowanych przez babcie.

Więcej: Tleń - Dzień Babci i Dziadka

 

Bractwo Czarnej Wody jest z nami już 15 lat

czwartek, 21 stycznia 2016 13:19

Bractwo Czarnej WodyW grudniu ubiegłego roku minęło 15 lat działalności najprężniejszego na terenie Gminy Osie Stowarzyszenia „Bractwo Czarnej Wody”. Rocznica ta stała się okazją do podsumowań oraz podziękowań za wiele wspólnych działań na rzecz rozwoju kultury, historii, sportu, rekreacji i turystyki Borów Tucholskich i Kociewia. Podczas uroczystego podsumowania na ręce Józefa Malinowskiego – Prezesa BCW, zaproszeni goście złożyli życzenia kolejnych sukcesów i szybkiej realizacji zamierzeń planowanych w 2016 roku i latach kolejnych. Przypomnijmy, że Bractwo kontynuuje tradycje powstałego w 1991 roku i funkcjonującego do końca 1996 r. Koła Terenowego nr 1 w Osiu Towarzystwa Miłośników Borów Tucholskich. Wymierną pamiątką z tamtego okresu jest tzw. czarny „Informator Turystyczny Gminy Osie” z 1995 r. oraz kwartalnik „Głos Osia”. Przypomnijmy też, że zebranie założycielskie BCW miało miejsce w Grzybku, w dniu 7 października 2000r., natomiast wpisu do rejestru stowarzyszeń dokonano 21 marca 2001.

Więcej: Bractwo Czarnej Wody jest z nami już 15 lat

Zaproszenie na wycieczki na nartach biegowych

wtorek, 19 stycznia 2016 15:58

Narty biegoweBory Tucholskie ze swoim zróżnicowanym, równie płaskim, jak i pagórkowatym terenem, poprzecinanym licznymi dolinami strumieni i rzek, to idealne miejsce na uprawianie narciarstwa biegowego. Do tego należy dołożyć kolejne atrybuty w postaci leśnych krajobrazów i dobrze rozwiniętej bazy noclegowo-gastronomicznej. Informujemy, że w dniu 17 stycznia 2016 r. w okolicach Tlenia rozpoczęły się oficjalne wspólne, kilkunastokilometrowe wycieczki na nartach biegowych. Organizatorem wypraw terenowych jest Joanna Grodzicka – właścicielka Domu Seniora „Tucholanka” w Tleniu i sympatyczka tego rodzaju sportu i rekreacji. Kolejny wymarsz w najbliższą niedzielę (24 stycznia) o godz. 10.00 . Miejsce spotkania – przystanek PKS w centrum Tlenia. Planowana trasa: PKS w Tleniu – Wygoda – wieża widokowa – Jez. Trzebcińskie – cmentarz ewangelicki – wąwóz Goły Jon – powrót do Tlenia. Następny wymarsz w niedzielę, 31 stycznia. Termin i miejsce spotkania: godz. 10.00, Przystanek PKS w Tleniu. Trasa: Tleń – Most kolejowy – Pętla Zatoki – powrót do Tlenia. Dopóki śnieg zalega na leśnych ścieżkach wszystkich sympatyków nart zapraszamy do udziału we wspólnym zwiedzaniu Gminy Osie. Kontakt: Joanna Grodzicka tel. kom. 505-058-296 lub bezpośrednio w Domu Seniora „Tucholanka” w Tleniu. A poniżej kilka zdjęć z zimowej wyprawy.

Więcej: Zaproszenie na wycieczki na nartach biegowych

 

Podsumowanie minionego roku w Gminie Osie

poniedziałek, 18 stycznia 2016 10:13

Życzenia noworoczne Gmina OsieW dniu 6 stycznia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu odbyło się tradycyjne, noworoczne spotkanie władz samorządowych Gminy Osie z przedstawicielami instytucji, środowisk kulturalnych, społecznych i przedsiębiorcami. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele parafialnym w Osiu koncelebrowaną przez ks. Konrada Baugarta i pierwszymi życzeniami składanymi przez oskiego proboszcza. Już w sali widowiskowej GOK Osie zebranych gości przywitał Roman Waśkowski – Przewodniczący Rady Gminy wraz z Michałem Grabskim Wójtem Gminy Osie.

Więcej: Podsumowanie minionego roku w Gminie Osie

Konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych w 2016 roku

piątek, 15 stycznia 2016 09:22

Wójt Gminy Osie ogłasza konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze: Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie.

Więcej: Konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych w 2016 roku

 

Uwaga! Oblodzenia

środa, 13 stycznia 2016 14:55

Urząd Gminy Osie prosi o zapoznanie się z treścią ostrzeżenia meteorologicznego wydanego przez Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dnia 13 stycznia 2016 r. dla województwa kujawsko - pomorskiego :

Kliknij tutaj aby pobrać treść ostrzeżenia >>>>

XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

środa, 13 stycznia 2016 13:02

10 stycznia 2016 roku dziesięciu naszych wolontariuszy kwestowało w Osiu, Łążku i Tleniu zbierając od rana pieniądze na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów. W tym roku pobiliśmy nasz gminny rekord dorzucając do głównej skarbonki 8257,40zł. Finał prowadzony przez Pana Andrzeja Kowalskiego w Gminnym Ośrodku Kultury rozpoczął przejażdżkę wszystkich chętnych wozem strażackim OSP Osie. Energiczne licytacje prowadził Dyrektor GOK-u wraz z Mikołajem Oszwałdowskim. Na scenie wystąpili dziewczyny ze Studia Piosenki, grupy taneczne iAMOS czy Chabry, Deesis, młodzi bębniarze czy Disorders. O 20.00 odpalono tradycyjne światełko do nieba.

Więcej: XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 

Strona 1 z 54

«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»